cat-right

Yayınlanmış Makaleler

Yayınlanmış Makaleler

1. patellektomi (yeni bir teknik ve uzun süreli takip sonucu). Acta Orthop Traumatol Turc 26,311-313. 1992

2. Ana bilim Dalımızda uygulanan diz eklemi artroskopilerinin genel değerlendirmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 27,309-310. 1993

3.Artroskopik parsiyel menisektomi ve sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc 27, 333-335. 1993

4. Primary tumors of the patella. Acta Orthop traumatol Turc 28,364-365. 1994

5. Artroskopik diz cerrahisinde erken postoperatif ağrıya tenoxicamın etkisi.  Acta Orthop Traumatol Turc 29,433-435.1995.

6. Diz ekleminin travmatik lezyonlarında birliktelik özellikleri. Acta Orthop Traumatol Turc 29,429-432. 1995

7. Aneurysmal bone cyst of metacarpal. Skeletal Radiology 25,76-78. 1996

8. Diskoid lateral menisküsün artroskopik tedavisi.  Acta Orthop Traumatol Turc 30,33-35.1996

9. Bilateral discoid medial menisci. J Sports Traumatol Rel Res 18-2, 103-106. 1996

10.Distal radius kırıkları sonrasında görülen trianguler fibrokartilaj kompleksi (TFCC) yırtıklarının artroskopik debridmanın el bilek fonksiyonu ve ağrısına etkisi. Hacettepe Ortopedi Dergisi 6-1, 37-41. 1996

11.Ön çapraz bağ olgularının sentetik ligament ile artroskopik rekonstrüksiyonu. Hacettepe Ortopedi dergisi 6-1,31-36. 1996

12.Semptomatik mediopatellar plika lezyonlarının artroskopik tedavisinin orta dönem sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc 30-5,523-525.1996

13.Travmatik diz çıkığı. Olgu sunumu.  Hacettepe Ortopedi dergisi 6-1,70-73. 1996

14.Erişkin femur cisim kırıklarında morbiditeyi etkileyen faktörler. Acta Orthop Traumatol Turc 31,313-315. 1997

15.Konjenital tibia psödoartrozu tedavisinde üç farklı yaklaşım. Acta Orthop Traumatol Turc 31,195-197. 1997

16.Results of childhood femoral shaft fractures treated by hip spica cast. Turkish Journal of Bone and Surgery. 1997

17.Results of supracondyler fractures of humerus in the children treated by closed reduction and percutaneus K wire fixation.  Turkish Journal of Bone and Surgery. 1997

18.Kalsiyum ve sodyuma bağlı düşük molekül ağırlıklı heparinlerin lokal ve sistemik etkilerinin karşılaştırılması. Akd Ü Tıp Fak Dergisi. Cilt 14,sayı 1-3, 33-37. 1997

19.Tibial tüberkül avülsiyon yaralanması. Hacettepe Ortopedi Dergisi, Vol 8, no 2,66-68. 1998

20.Femur cisim kırıklrında kilitli intramedüller çivileme sonuçları ve komplikasyonları. Acta Orthop Traumatol Turc 33,7-12. 1999

21.Antalya ve yöresinde ultrasonografik gelişimsel kalça displazisi taraması. Acta Orthop Traumatol Turc 33,105-109. 1999

22.Tibial tubercle position and patellar height as indicators of malalignment in women with anterior knee pain. Clin Anatomy vol 13,199-203. 2000

23.Adölesan sporcularda tibial tüberkülün kopma kırığı. İki olgu sunumu. Turkish Journal Sports Med vol35,15-18. 2000

24.Localized pigmented villonoduler synovitis with discoid lateral meniscus tear in the same knee in a child. Journal of Sports Traumatology vol 22,93-98. 2000

25.Gelişimsel kalça displazisinin pavlik bandajıyla tedavisinin yönlendirilmesinde ultrasonografinin kullanımı. Acta Orthop Traumatol Turc 34,493-498.2000

26.Kemik defektleri ve deformitelerin giderilmesinde sirküler eksternal fiksatörlerin yeri ve kullanım prensipleri. Acta Orthop Traumatol Turc 34,434-443. 2000

27.Tibia kırıklarının ilizarov eksternal fiksatör ile tedavisi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Vol 12, No 1,38-46. 2001

28.Fibula başı yerleşimli tüberküloz osteomiyeliti. Gülhane Tıp Akademisi Dergisi 43(1),74-78. 2001

29.Konstrüksiyon bant sendromu,olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi Vol 12, No 2,205-208. 2001

30.Femur kırıklarının kilitli intramedüller çivi ile tedavisinde karşılaşılan sorunlar. Acta Orthop Traumatol Turc 35,418-424. 2001

31.Topuk ağrısında noninvaziv konservatif tedavi sonuçları ve epin kalkaneinin topuk ağrısındaki rolü.Artroplasti Artroskopik Cerrahi Vol 13, No 4, 247-255. 2002

32.Anastomotic vessels in the retropupic region: Corona mortis. Folia Morphologica, Vol 62, No. 3,179-182. 2003

33.Irreducible posterolateral knee dislocation resulting from a low energy trauma. Arthroscopy, Vol 20, No 6, 50-53. 2004

34.El bileği ve parmaklarda şişlik yakınması ile başvuran bir poliostatik fibröz displazi olgusu. Türkiye Klinikleri J Pediatri, 14: 154-158. 2005

35.Missed thoracic spinal fractures in multiple trauma patients. Europan Spine Journal, 14:321. 2005

36.Anatomic evaluation and relationship between the lumbar pedicle and adjacent neural structures an anatomic study. J Spinal Disord Tech 18:243-246. 2005

37.Arhtroscopic treatment of anterolateral soft tissue impingement of the ankle: Evaluation of factors affecting outcome. Arthroscopy, Vol 21, No 3, 317-322. 2005

38.Akdeniz üniversitesi tıp fakültesinde uygulanan probleme dayalı öğrenimin yönlendiricileri tarafından değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 20: 46-52. 2005

39.Reconstruction of quadriceps tendon with achilles tendon allograft in older children with congenital dislocation of the knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006

40.Detection and treatment of traumatic separation of the distal humeral epiphysis in a neonate: a case report. Turkish Journal of trauma and Emergency Surgery 15(1): 99-102.2009

41.Humerus üst uç yerleşimli anevrizmal kemik kistlerinin tedavisinde yeni bir yöntem:Kortikal çöktürme. Acta Orthop Traumatol Turc 42(3):161-165. 2008

42.Adölesan idiopatik skolyozda pedikül vida uygulamasının koronal ve sagittal plan düzelmesi üzerine olan etkisi. The Journal of Turkish Spinal Surgery 20(2): 23-32. 2009

43.Raşitizm. Türkiye Klinikleri J. Orthop & Traumatol Special Topics 3(2):56-59. 2010

 

DÜZENLENİYOR

Soru Sor / Görüş Bildir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.